KalendariumFunktionärer sökesKarlsros stödfondBLI SCOUT
Ledare och andra funktionärer sökes

Karlsro scoutkår har en omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Verksamheten bedrivs på flera platser i Uppsala och i flera lokaler. Verksamheten är helt ideell och är i mycket hög grad beroende av engagemang från både scouterna själva och deras föräldrar. Här finns information om sådana uppdrag som kåren särskilt behöver hjälp med just nu. För närmare information, kontakta kårens ordförande, Camilla Sundén (018-300932), eller vice ordförande, Karin Jarhede (070-861 67 39).

Avdelningsledare och hjälpledare

Kåren har alltid behov av nya ledare, såväl avdelningsledare som hjälpledare. Uppdragen ser lite olika ut beroende på avdelningarnas skiftande verksamheter och ledarläget i övrigt. Anmäl intresse till kårens ordförande eller vice ordförande. Det går även bra att ta direktkontakt med den eller de avdelningar som skulle kunna vara aktuella.