KalendariumFunktionärer sökesKarlsros stödfondBLI SCOUT
Karlsros stödfond

Karlsros stödfond finns till för att alla ska kunna vara scouter, oavsett ekonomisk situation. Fonden delar ut bidrag till scoutfamiljer vars barn annars inte skulle kunna delta i kårens aktiviteter. Bidrag beviljas för exempelvis avgifter till läger och andra kostsamma aktiviteter och inköp av personlig basutrustning som scoutskjorta och sovsäck.

Fonden administreras av två förtroendepersoner som utses av kårstyrelsen. Varje ansökan behandlas konfidentiellt, och den summa som beviljas är individuell. Fondens pengar kommer från sponsorer och donationer.

Ansökan sker på blankett som kan fyllas i på datorn och skickas till:

lasse@tenerz.com

Ansökan kan också skrivas ut och fyllas i för hand och skickas till:

Karlsro stödfond
c/o Lasse Tenerz
Björkhagsvägen 24
756 46 UPPSALA

Blanketten finns här.

Man kan även ansöka om pengar från Majblomman som delar ut bidrag till barn som har det besvärligt på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation.

Majblomman  hittar du här.